Informace o předmětu KPT/NREST

Zpět na seznam předmětů katedry KPT

NázevRestorativní přístupy při řeš. tr. čin.
Výuka ZSA
Výuka ZSA
Kreditů3
Garanti'JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D.'
Přednášející
Cvičící
Podmiňující předmětyKPT/NTR3
Vylučující předměty
AnotaceRestorativní justice v současné době představuje samostatný koncept řešení následků trestné činnosti, který do popředí staví potřeby oběti, dotčených komunit, nápravu narušených vztahů a snahu motivovat pachatele k přijetí opravdové odpovědnosti za své činy. Cesty, kterými restorativní přístupy ovlivňují stávající podoby trestního práva jednotlivých zemí, jsou rozmanité. Zapojení restorativní justice do trestněprávních systémů vyvolává řadu specifiky právních otázek, kterým je třeba věnovat náležitou pozornost. Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o filozofických a myšlenkových základech restorativního hnutí, jeho základních formách a strategiích, o hlavních restorativních principech, hodnotách a východiscích. Předmět je dále zaměřen na specificky právní otázky, které zapojení restorativní justice do oblasti trestního práva vyvolává. Pozornost v tomto směru bude věnována jak právní úpravě mezinárodní, tak úpravě české. Budou přestaveny modely, jakými restorativní přístupy s trestněprávními systémy kooperují a vzájemně se prolínají. Současně však budou naznačeny úskalí a rizika, které jednotlivé formy spolupráce obou systému představují. Závěrem bude pozornost zaměřena na dvě specifické otázky a oblasti užití restorativní justice, a to zapojení restorativních přístupů do oblasti vězeňství a do řešení následků závažné trestné činnosti.